Nei Xiao Luo Li Wan

$7.99

Softens the hard lumps and dispels the nodes. The Chinese medicine mainly helps scrofula and subcutaneous nodule, swelling, or pain.

Ingredients: Zhe Bei Mu, Da Huang, Jie Geng, Xia Ku Cao, Xuan Shen, Bai Lian, Dang Gui , Lian Qiao, Di Huang, Bo He

 

Each bottle contains 200 pills

Questions & Answers

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question

You recently viewed

Clear recently viewed