Zhi Yang Wan (Itch Relief Pill)

$7.99

Chinese herbal remedy specially formulated to help clear wind heat to maintain a smooth skin. The Chinese herb may be used for skin itch and eczema.

Ingredients: She Chuang Zi , Cang Shu , Ku Shen, Mu Dan Pi , Dang Gui, Fang Feng, Sheng Di Huang, Jing Jie , Gan Cao, Hei Zhi Ma, Bai Ji Li , Dan Shen, Bai Xian Pi

Each bottle contains 200 pills

Questions & Answers

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question

You recently viewed

Clear recently viewed