Pills for Fertility (Nuan Gong Yun Zi Wan)

$7.99

Nuan Gong Yun Zi Wan has an effect on warming uterus. The herbal formula is used for weakness and anemia, soreness of waist and abdominal pain, myasthenia of limbs.

Ingredients: Shu Di Huang, Ai Ye, Du Zhong, Xu Duan,Huang Qin, Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao,Xiang Fu

Each bottle contains 200 pills

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question

You recently viewed

Clear recently viewed